Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har utvecklat denna webbplats som en tjänst. Informationen och litteraturen på denna webbplats tillhandahålles enbart som allmän information. Medicinsk information som uppträder på denna webbplats är enbart avsedd som information, och är inte någon ersättning för råd från en läkare eller annan vårdpersonal.

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) gör rimliga ansträngningar för att säkerställa aktualitet och noggrannhet av material som finns på denna webbplats, dock ges ingen försäkran eller garantier (uttryckligen eller underförstått) beträffande riktigheten i informationen på denna webbplats och SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) skall inte vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga eller andra särskilda skador eller åverkan till följd av användningen av denna webbplats och beroende av det material som ingår här. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) kan göra ändringar i dessa material när som helst, utan förvarning, och åtar sig inte att uppdatera informationen i detta dokument.

HYPERLÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra, helt fristående internetsidor upprätthållna av tredje part över vilka SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) inte har någon kontroll. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har inte något ansvar för att sådana sidor är korrekta och uppdaterade. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har absolut inget ansvar när det gäller innehållet i andra webbplatser, och ger länkar enbart som en service till våra besökare. Länkning och besök på andra webbplatser via SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL):s hemsida är således helt på egen risk.

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Du får endast använda informationen i text, foton, bilder osv. för eget icke-kommersiellt bruk, och du får inte reproducera, modifiera, överföra, bevilja någon licens eller publicera något från denna webbplats, i sin helhet eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL).

VARUMÄRKEN

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på denna webbplats tillhör SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, hämta, kopiera eller distribuera dessa i alla former, utan skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) eller, i förekommande fall, från en tredje part.

KAKOR

Denna webbplats använder kakor, små delar av information som lagras i minnet på besökarens webbläsare, för att vi ska kunna samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Vi försäkrar att vi INTE samlar in eller söker igenom dessa taggar efter identifierbar information om våra besökare, som namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

SEKRETESSINFORMATION

Om du har kontaktat oss kommer din e-postadress att sparas på vår server, men kommer inte att användas för kommersiella ändamål utan ditt tillstånd.

Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har utvecklat denna webbplats som en tjänst. Informationen och litteraturen på denna webbplats tillhandahålles enbart som allmän information. Medicinsk information som uppträder på denna webbplats är enbart avsedd som information, och är inte någon ersättning för råd från en läkare eller annan vårdpersonal.

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) gör rimliga ansträngningar för att säkerställa aktualitet och noggrannhet av material som finns på denna webbplats, dock ges ingen försäkran eller garantier (uttryckligen eller underförstått) beträffande riktigheten i informationen på denna webbplats och SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) skall inte vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga eller andra särskilda skador eller åverkan till följd av användningen av denna webbplats och beroende av det material som ingår här. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) kan göra ändringar i dessa material när som helst, utan förvarning, och åtar sig inte att uppdatera informationen i detta dokument.

HYPERLÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra, helt fristående internetsidor upprätthållna av tredje part över vilka SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) inte har någon kontroll. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har inte något ansvar för att sådana sidor är korrekta och uppdaterade. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) har absolut inget ansvar när det gäller innehållet i andra webbplatser, och ger länkar enbart som en service till våra besökare. Länkning och besök på andra webbplatser via SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL):s hemsida är således helt på egen risk.

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt. Du får endast använda informationen i text, foton, bilder osv. för eget icke-kommersiellt bruk, och du får inte reproducera, modifiera, överföra, bevilja någon licens eller publicera något från denna webbplats, i sin helhet eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL).

VARUMÄRKEN

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på denna webbplats tillhör SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, hämta, kopiera eller distribuera dessa i alla former, utan skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) eller, i förekommande fall, från en tredje part.

KAKOR

Denna webbplats använder kakor, små delar av information som lagras i minnet på besökarens webbläsare, för att vi ska kunna samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Vi försäkrar att vi INTE samlar in eller söker igenom dessa taggar efter identifierbar information om våra besökare, som namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

SEKRETESSINFORMATION

Om du har kontaktat oss kommer din e-postadress att sparas på vår server, men kommer inte att användas för kommersiella ändamål utan ditt tillstånd.