Om blodbrist

Vårt blod består till hälften av röda blodkroppar, dessa tillverkas i benmärgen och hjälper sedan till att transportera syre ut till alla våra organ och vår vävnad. Vid cytostatikabehandling kan benmärgen påverkas så att nybildningen av röda blodkroppar hämmas, vilket kan leda till en brist på röda blodkroppar. Detta kallas även för anemi. Även strålbehandling kan orsaka en blodbrist om stora områden av benmärgen fått strålning mot sig.

Symtom på anemi

  • trötthet
  • blekhet
  • andfåddhet
  • yrsel

Behandling

Hur mycket benmärgspåverkan man får under en cancerbehandling varierar från person till person. Din läkare kommer att göra en bedömning i just ditt fall, utifrån vilka symtom du visar och vilken typ av cytostatikabehandling du får. Därefter kan en eventuell behandling mot blodbrist anpassas efter dina behov.

Tillväxtfaktorer

Det finns läkemedel som stimulerar bildningen av röda blodkroppar, s.k. tillväxtfaktorer, som ges i sprutform mellan cytostatikabehandlingarna.

Blodtransfusion

Ett annat sätt att komma till rätta med blodbristen är blodtransfusion, dvs. du får blod som lämnats av en blodgivare. Vid en blodtransfusion förbättras dina blodvärden för de röda blodkropparna omedelbart.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cytostatikabehandling

Om blodbrist

Vårt blod består till hälften av röda blodkroppar, dessa tillverkas i benmärgen och hjälper sedan till att transportera syre ut till alla våra organ och vår vävnad. Vid cytostatikabehandling kan benmärgen påverkas så att nybildningen av röda blodkroppar hämmas, vilket kan leda till en brist på röda blodkroppar. Detta kallas även för anemi. Även strålbehandling kan orsaka en blodbrist om stora områden av benmärgen fått strålning mot sig.

Symtom på anemi

  • trötthet
  • blekhet
  • andfåddhet
  • yrsel

Behandling

Hur mycket benmärgspåverkan man får under en cancerbehandling varierar från person till person. Din läkare kommer att göra en bedömning i just ditt fall, utifrån vilka symtom du visar och vilken typ av cytostatikabehandling du får. Därefter kan en eventuell behandling mot blodbrist anpassas efter dina behov.

Tillväxtfaktorer

Det finns läkemedel som stimulerar bildningen av röda blodkroppar, s.k. tillväxtfaktorer, som ges i sprutform mellan cytostatikabehandlingarna.

Blodtransfusion

Ett annat sätt att komma till rätta med blodbristen är blodtransfusion, dvs. du får blod som lämnats av en blodgivare. Vid en blodtransfusion förbättras dina blodvärden för de röda blodkropparna omedelbart.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cytostatikabehandling