Om graviditet och fruktsamhet

Cancern och själva behandlingen påverkar fruktsamheten hos både kvinnor och män. Cytostatika kan ge minskad produktion av könshormoner, menstruationer och produktionen av spermier brukar upphöra. Kvinnor kan även drabbas av svettningar och blodvallningar som påminner om de som förekommer vid klimakteriet. Om fruktsamheten påverkas av strålbehandling beror på vad strålningen ges mot.
 

kvinnotecken

Cytostatikabehandling hos kvinnor

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under behandlingen och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats. En rekommendation brukar även vara att inte bli gravid i ytterligare två år. Det kan ta tid att återhämta sig från en cancerbehandling och alla krafter behövs för att tillfriskna. Prata med din läkare om du har funderingar om graviditet i samband med cancerbehandling.

Strålbehandling hos kvinnor – äggstockarna skyddas

Det är olämpligt att bli gravid om du genomgår en strålbehandling eftersom fostret kan ta skada. En rekommendation är att vänta med att bli gravid ungefär två år efter att behandlingen har avslutats.

Om du är i fruktsam ålder så finns ibland möjlighet att kunna skydda dina äggstockar under en strålbehandling. Om strålning ska riktas mot bäckenet eller nedre delen av buken finns det under vissa omständigheter en möjlighet att flytta äggstockarna bort från strålningen. Ibland kan man stimulera ägglossning och sedan ta ut ägg för att spara dem nedfrysta. Det finns även experimentella metoder där hela eller delar av äggstockarna tas ut för att frysas ned. Alla dessa metoder kräver dock att cancersjukdomen medger att det finns tid att hinna med dem innan strålbehandling eller cytostatikabehandling påbörjas.

Risken för minskad fertilitet är som högst vid höga stråldoser, infertiliteten kan bli permanent. Vid låga stråldoser som riktas mot äggstockarna finns viss risk att fertiliteten minskar, men den kan komma tillbaka efter att behandlingen har avslutats – framför allt hos yngre kvinnor. Om du är ung och ska få strålbehandling mot dina äggstockar måste du vara beredd på att din produktion av könshormoner minskar eller upphör, vilket gör att du kommer in i klimakteriet.

Klimakteresymtom

  • uteblivna menstruationer
  • svettningar
  • blodvallningar
  • torra och sköra slemhinnor
  • humörförändringar

Cancer vid pågående graviditet

Även om det är ovanligt så förekommer det att cancer uppstår under en graviditet. Mycket beroende vilken typ av cancer det är och hur långt framskriden graviditeten är avgörs om en tidigare förlossning eller abort är nödvändig för att kunna påbörja en cancerbehandling.

Cytostatikabehandling hos män & påverkan på fertilitet

En cancerbehandling påverkar ofta spermatogenesen, dvs. nybildningen av spermier. Många typer av cytostatika leder till en övergående sterilitet, dvs. att fertiliteten kommer tillbaka efter att behandlingen har avslutats. Men risken finns att behandlingen orsakar permanent sterilitet. Om denna risk finns ska man erbjudas möjlighet att frysa ned spermier om det finns en önskan om framtida barn. Det finns riktlinjer för hur detta ska ske.

Strålbehandling hos män

Vid en strålbehandling kan fertiliteten påverkas om strålningen riktas mot området runt testiklarna, vilket är oundvikligt om cancern sitter i eller nära detta område. Fertiliteten kan även påverkas om strålning riktas mot hjärnan, vilket i sin tur påverkar kroppens hormoner. Om testiklarna får mycket låga stråldoser kan fertiliteten återställas helt efter avslutad behandling, vid höga stråldoser blir steriliteten oftast permanent. I testiklarna produceras det manliga könshormonet testosteron. Om högre doser ges finns en risk för att produktionen av testosteron påverkas. Det kan innebära att man kan behöva hormontillskott. Även vid strålbehandling som omfattar testiklarna kan spermienedfrysning vara aktuellt.
 

manstecken

Behandling

Slemhinnorna, bland annat i underlivet, kan bli sköra av cancerbehandlingen, vilket kan lindras med krämer och vagitorier. Blodvallningar, svettningar och humörförändringar kan behandlas med hormoner i tablettform.

Tips & råd

RÅD TILL MÄN

Om du ska genomgå en cancerbehandling kan du frysa ner sperma. Dessa kan sedan användas för insemination om din fertilitet är nedsatt efter cancerbehandlingen.

RÅD TILL KVINNOR

Om du ska genomgå en cancerbehandling kan du spara ägg, både befruktade och obefruktade, genom infrysning för att sedan kunna bli gravid genom implantation efter att cancerbehandlingen är avslutad. Det finns även möjlighet att frysa in en bit av äggstocken för att senare kunna använda ägg från den.

Länkar

Cancerfonden – fruktsamhet vid cytostatikabehandling
Cancerfonden ­– fruktsamhet vid strålbehandling

Om graviditet och fruktsamhet

Cancern och själva behandlingen påverkar fruktsamheten hos både kvinnor och män. Cytostatika kan ge minskad produktion av könshormoner, menstruationer och produktionen av spermier brukar upphöra. Kvinnor kan även drabbas av svettningar och blodvallningar som påminner om de som förekommer vid klimakteriet. Om fruktsamheten påverkas av strålbehandling beror på vad strålningen ges mot.
 

kvinnotecken

Cytostatikabehandling hos kvinnor

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under behandlingen och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats. En rekommendation brukar även vara att inte bli gravid i ytterligare två år. Det kan ta tid att återhämta sig från en cancerbehandling och alla krafter behövs för att tillfriskna. Prata med din läkare om du har funderingar om graviditet i samband med cancerbehandling.

Strålbehandling hos kvinnor – äggstockarna skyddas

Det är olämpligt att bli gravid om du genomgår en strålbehandling eftersom fostret kan ta skada. En rekommendation är att vänta med att bli gravid ungefär två år efter att behandlingen har avslutats.

Om du är i fruktsam ålder så finns ibland möjlighet att kunna skydda dina äggstockar under en strålbehandling. Om strålning ska riktas mot bäckenet eller nedre delen av buken finns det under vissa omständigheter en möjlighet att flytta äggstockarna bort från strålningen. Ibland kan man stimulera ägglossning och sedan ta ut ägg för att spara dem nedfrysta. Det finns även experimentella metoder där hela eller delar av äggstockarna tas ut för att frysas ned. Alla dessa metoder kräver dock att cancersjukdomen medger att det finns tid att hinna med dem innan strålbehandling eller cytostatikabehandling påbörjas.

Risken för minskad fertilitet är som högst vid höga stråldoser, infertiliteten kan bli permanent. Vid låga stråldoser som riktas mot äggstockarna finns viss risk att fertiliteten minskar, men den kan komma tillbaka efter att behandlingen har avslutats – framför allt hos yngre kvinnor. Om du är ung och ska få strålbehandling mot dina äggstockar måste du vara beredd på att din produktion av könshormoner minskar eller upphör, vilket gör att du kommer in i klimakteriet.

Klimakteresymtom

  • uteblivna menstruationer
  • svettningar
  • blodvallningar
  • torra och sköra slemhinnor
  • humörförändringar

Cancer vid pågående graviditet

Även om det är ovanligt så förekommer det att cancer uppstår under en graviditet. Mycket beroende vilken typ av cancer det är och hur långt framskriden graviditeten är avgörs om en tidigare förlossning eller abort är nödvändig för att kunna påbörja en cancerbehandling.

Cytostatikabehandling hos män & påverkan på fertilitet

En cancerbehandling påverkar ofta spermatogenesen, dvs. nybildningen av spermier. Många typer av cytostatika leder till en övergående sterilitet, dvs. att fertiliteten kommer tillbaka efter att behandlingen har avslutats. Men risken finns att behandlingen orsakar permanent sterilitet. Om denna risk finns ska man erbjudas möjlighet att frysa ned spermier om det finns en önskan om framtida barn. Det finns riktlinjer för hur detta ska ske.

Strålbehandling hos män

Vid en strålbehandling kan fertiliteten påverkas om strålningen riktas mot området runt testiklarna, vilket är oundvikligt om cancern sitter i eller nära detta område. Fertiliteten kan även påverkas om strålning riktas mot hjärnan, vilket i sin tur påverkar kroppens hormoner. Om testiklarna får mycket låga stråldoser kan fertiliteten återställas helt efter avslutad behandling, vid höga stråldoser blir steriliteten oftast permanent. I testiklarna produceras det manliga könshormonet testosteron. Om högre doser ges finns en risk för att produktionen av testosteron påverkas. Det kan innebära att man kan behöva hormontillskott. Även vid strålbehandling som omfattar testiklarna kan spermienedfrysning vara aktuellt.
 

manstecken

Behandling

Slemhinnorna, bland annat i underlivet, kan bli sköra av cancerbehandlingen, vilket kan lindras med krämer och vagitorier. Blodvallningar, svettningar och humörförändringar kan behandlas med hormoner i tablettform.

Tips & råd

RÅD TILL MÄN

Om du ska genomgå en cancerbehandling kan du frysa ner sperma. Dessa kan sedan användas för insemination om din fertilitet är nedsatt efter cancerbehandlingen.

RÅD TILL KVINNOR

Om du ska genomgå en cancerbehandling kan du spara ägg, både befruktade och obefruktade, genom infrysning för att sedan kunna bli gravid genom implantation efter att cancerbehandlingen är avslutad. Det finns även möjlighet att frysa in en bit av äggstocken för att senare kunna använda ägg från den.

Länkar

Cancerfonden – fruktsamhet vid cytostatikabehandling
Cancerfonden ­– fruktsamhet vid strålbehandling