Om infektionskänslighet

Infektionskänslighet har i likhet med blodbrist (anemi) att göra med att benmärgen påverkas under en cytostatikabehandling. I benmärgen tillverkas de vita blodkropparna som ingår i kroppens immunförsvar och som försvarar oss mot bakterier och virus. Eftersom cancerbehandlingen hämmar produktionen av vita blodkroppar i benmärgen så kan immunförsvaret bli nedsatt och du kan bli känslig för infektioner.

Hur mycket benmärgspåverkan man får varierar från person till person men framför allt av vilka cytostatika som används och hur höga doser som ges. Bland de många olika sorter cytostatika som finns varierar effekterna på benmärgen. Din läkare kommer att göra en bedömning i just ditt fall och se om du har behov av behandling mot låga nivåer av vita blodkroppar. Detta beror på vilken cytostatikabehandling du får och hur din kropp svarar på den.

Behandling

Antibiotika

Antibiotika kan ges i förebyggande syfte om det finns en stor risk att ditt immunförsvar blir nedsatt.

Tillväxtfaktorer

Benmärgen kan stimuleras så att produktionen av vita blodkroppar ökar, detta görs med s.k. tillväxtfaktorer. Dessa ges i sprutform mellan behandlingstillfällena.

Tips & råd

Var noga med handhygienen

Att tvätta händerna noga med tvål och vatten är A och O för att undvika att bli smittad av olika sjukdomar.

Undvik smittkällor

Om du blir infektionskänslig under din cancerbehandling är det bra att försöka undvika folk som är eller kan vara sjuka. Om du t.ex. ska träffa småbarn kan det vara bra att ses utomhus i stället för inomhus eftersom sjukdomar inte smittar alls lika lätt utomhus.

Prata med din läkare

Var extra uppmärksam på symtom på eventuella infektioner. Informera din läkare och sjuksköterska direkt om du börjar känna dig sjuk eller få feber, sitt inte och vänta på att det ska gå över.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cytostatikabehandling

Om infektionskänslighet

Infektionskänslighet har i likhet med blodbrist (anemi) att göra med att benmärgen påverkas under en cytostatikabehandling. I benmärgen tillverkas de vita blodkropparna som ingår i kroppens immunförsvar och som försvarar oss mot bakterier och virus. Eftersom cancerbehandlingen hämmar produktionen av vita blodkroppar i benmärgen så kan immunförsvaret bli nedsatt och du kan bli känslig för infektioner.

Hur mycket benmärgspåverkan man får varierar från person till person men framför allt av vilka cytostatika som används och hur höga doser som ges. Bland de många olika sorter cytostatika som finns varierar effekterna på benmärgen. Din läkare kommer att göra en bedömning i just ditt fall och se om du har behov av behandling mot låga nivåer av vita blodkroppar. Detta beror på vilken cytostatikabehandling du får och hur din kropp svarar på den.

Behandling

Antibiotika

Antibiotika kan ges i förebyggande syfte om det finns en stor risk att ditt immunförsvar blir nedsatt.

Tillväxtfaktorer

Benmärgen kan stimuleras så att produktionen av vita blodkroppar ökar, detta görs med s.k. tillväxtfaktorer. Dessa ges i sprutform mellan behandlingstillfällena.

Tips & råd

Var noga med handhygienen

Att tvätta händerna noga med tvål och vatten är A och O för att undvika att bli smittad av olika sjukdomar.

Undvik smittkällor

Om du blir infektionskänslig under din cancerbehandling är det bra att försöka undvika folk som är eller kan vara sjuka. Om du t.ex. ska träffa småbarn kan det vara bra att ses utomhus i stället för inomhus eftersom sjukdomar inte smittar alls lika lätt utomhus.

Prata med din läkare

Var extra uppmärksam på symtom på eventuella infektioner. Informera din läkare och sjuksköterska direkt om du börjar känna dig sjuk eller få feber, sitt inte och vänta på att det ska gå över.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cytostatikabehandling