Om trötthet

Trötthet är den vanligaste biverkningen vid en cancerbehandling. Trötthet som uppstår i samband med en cancerbehandling kallas fatigue på medicinskt språk.

Exakt vad tröttheten beror på är inte helt klarlagt, men den kan bero på själva cancern, hur kroppen reagerar på cancern och på själva cancerbehandlingen. Nästan alla som genomgår en cancerbehandling drabbas av fatigue.
Hur svår den är varierar från person till person. Det är viktigt att skilja på vanlig trötthet – som alla av oss upplever till och från – och den trötthet som kan uppstå vid en cancerbehandling.
Vanlig trötthet kan man oftast vila eller sova bort, tröttheten som kan uppstå i samband med en cancerbehandling kan däremot vara förlamande i sin karaktär. Din trötthet minskar efter att cancerbehandlingen har avslutats, men en viss trötthet kan kvarstå månader eller år efteråt.

Fatigue kan ge följande symtom:

 • en onormal svaghet och kraftlöshet
 • en tung känsla i kroppen
 • dålig kondition
 • ökat behov av sömn och vila
 • svårt att koncentrera sig
 • glömska
 • svag initiativförmåga
 • svårigheter att återhämta sig efter ansträngning
 • nedsatt lust för närhet och sex 

Orsaker till fatigue

Påverkad ämnesomsättning

Det finns en risk att cancern påverkar ämnesomsättningen i kroppen så att maten du äter förbränns snabbare än vanligt eller inte kan tillgodogöras av kroppen på ett normalt sätt. Därmed kan du gå ner i vikt och/eller känna dig energilös.

Symtom

Många olika symtom i samband med behandlingen kan göra att normala vanor, som exempelvis träning, uteblir.

Blodbrist

Cancer och behandlingen för cancer kan leda till blodbrist (anemi), vilket innebär brist på röda blodkroppar. 

Smärta

Den smärta som kan uppstå vid cancer kan leda till trötthet eftersom sömnen ofta störs.

Psykisk Påverkan

En cancerbehandling innebär inte sällan mycket oro vilket kan orsaka trötthet.

Läkemedelsbiverkningar

Utöver cytostatika kan vissa andra läkemedel ge upphov till trötthet.

Fatigue orsakad av cytostatika

Om du behandlas med cytostatika kommer du att känna dig som tröttast under dagarna precis efter behandlingen, därefter avtar tröttheten fram till nästa behandlingstillfälle.

Det är dock vanligt att den trötthet du får efter varje behandlingstillfälle ökar under behandlingsperioden. Studier visar att cytostatikan ger mest trötthet ungefär halvvägs in i behandlingsperioden. Efter att cytostatikabehandlingen är avslutad minskar tröttheten, men det kan dröja månader innan du känner dig helt pigg igen. Det finns även en risk att tröttheten dröjer kvar flera år efter att behandlingen har avslutats.

Fatigue orsakad av strålbehandling

Det är vanligt med trötthet även under eller efter en strålbehandling. Risken för trötthet är större om stora områden behandlas, eller om den dos som ges ger betydliga biverkningar från omgivningen till tumören. För många minskar tröttheten efter att strålbehandlingen avslutats, men en del får en kvarstående trötthet i flera månader eller år efter avslutad behandling.

Psykiskt relaterad trötthet

Att ha cancer innebär för många mycket oro: oro för hur det ska gå, hur väl behandlingen fungerar, om cancern kommer tillbaka och inte minst oro för biverkningar. Att oroa sig är i sig uttröttande och kan också leda till sämre sömn och därmed ökad trötthet på den vägen.

Behandling

Vilken typ av behandling du kan få för tröttheten beror på vad den orsakas av. Ibland kan man behöva komma tillrätta med specifika orsaker till tröttheten, exempelvis låga blodvärden (anemi). Om tröttheten främst beror på depression eller smärta finns flera läkemedel som kan användas mot just detta. Det finns även mycket som du kan göra själv om du känner dig trött under din cancerbehandling, mer om det läser du under Tips & råd.

Behandling mot låga blodvärden

Det finns flera typer av läkemedel som kan behandla anemi.

Smärta

Om du har smärta och upplever att den ökar din trötthet, berätta detta för din läkare.

Depression

Om du känner dig deprimerad under din cancerbehandling är det viktigt att du uppmärksammar din läkare på detta så att du kan få behandling. Depression kan både behandlas med läkemedel och terapi.

Tips & råd

Att helt bli av med tröttheten är svårt, men du kan göra mycket själv för att lindra den och känna dig piggare.

Motion

Fysisk aktivitet kan hjälpa mot tröttheten men det är viktigt att du anpassar den efter vad du känner att du klarar av. En daglig promenad kan vara tillräckligt.

Normal dygnsrytm

Försök att sova ordentligt om nätterna i stället för att sova flera timmar mitt på dagen, korta vilopauser är däremot inga problem. Att kunna somna och sova nattetid hänger ihop med hur mycket du håller igång under dagen. Försök att aktivera dig så mycket det går, då blir det alltid lättare att somna på kvällen.

Spara på dina krafter 

Det finns mycket du kan göra för att spara energi. Till exempel kan du göra dina hushållssysslor i sittande läge i stället för att stå, ta cykeln dit du ska i stället för att gå. Tänk även på att pausa ofta och be om hjälp med tunga sysslor.

Förklara hur du känner dig

Den som själv inte upplever den trötthet som uppstår i samband med en cancerbehandling har svårt att föreställa sig hur du känner dig. Detta kan leda till att folk i din omgivning felaktigt tolkar din trötthet som ointresse eller att du är nedstämd. Försök därför att förklara för dina anhöriga och vänner vad tröttheten beror på så att ni tillsammans kan hitta vägar att hantera den.

Glöm inte att prata med din läkare och sjuksköterska om din trötthet så att ni tillsammans kan diskutera eventuell behandling och andra åtgärder för att råda bukt på tröttheten.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/trotthet-vid-cancer

Om trötthet

Trötthet är den vanligaste biverkningen vid en cancerbehandling. Trötthet som uppstår i samband med en cancerbehandling kallas fatigue på medicinskt språk.

Exakt vad tröttheten beror på är inte helt klarlagt, men den kan bero på själva cancern, hur kroppen reagerar på cancern och på själva cancerbehandlingen. Nästan alla som genomgår en cancerbehandling drabbas av fatigue.
Hur svår den är varierar från person till person. Det är viktigt att skilja på vanlig trötthet – som alla av oss upplever till och från – och den trötthet som kan uppstå vid en cancerbehandling.
Vanlig trötthet kan man oftast vila eller sova bort, tröttheten som kan uppstå i samband med en cancerbehandling kan däremot vara förlamande i sin karaktär. Din trötthet minskar efter att cancerbehandlingen har avslutats, men en viss trötthet kan kvarstå månader eller år efteråt.

Fatigue kan ge följande symtom:

 • en onormal svaghet och kraftlöshet
 • en tung känsla i kroppen
 • dålig kondition
 • ökat behov av sömn och vila
 • svårt att koncentrera sig
 • glömska
 • svag initiativförmåga
 • svårigheter att återhämta sig efter ansträngning
 • nedsatt lust för närhet och sex 

Orsaker till fatigue

Påverkad ämnesomsättning

Det finns en risk att cancern påverkar ämnesomsättningen i kroppen så att maten du äter förbränns snabbare än vanligt eller inte kan tillgodogöras av kroppen på ett normalt sätt. Därmed kan du gå ner i vikt och/eller känna dig energilös.

Symtom

Många olika symtom i samband med behandlingen kan göra att normala vanor, som exempelvis träning, uteblir.

Blodbrist

Cancer och behandlingen för cancer kan leda till blodbrist (anemi), vilket innebär brist på röda blodkroppar. 

Smärta

Den smärta som kan uppstå vid cancer kan leda till trötthet eftersom sömnen ofta störs.

Psykisk Påverkan

En cancerbehandling innebär inte sällan mycket oro vilket kan orsaka trötthet.

Läkemedelsbiverkningar

Utöver cytostatika kan vissa andra läkemedel ge upphov till trötthet.

Fatigue orsakad av cytostatika

Om du behandlas med cytostatika kommer du att känna dig som tröttast under dagarna precis efter behandlingen, därefter avtar tröttheten fram till nästa behandlingstillfälle.

Det är dock vanligt att den trötthet du får efter varje behandlingstillfälle ökar under behandlingsperioden. Studier visar att cytostatikan ger mest trötthet ungefär halvvägs in i behandlingsperioden. Efter att cytostatikabehandlingen är avslutad minskar tröttheten, men det kan dröja månader innan du känner dig helt pigg igen. Det finns även en risk att tröttheten dröjer kvar flera år efter att behandlingen har avslutats.

Fatigue orsakad av strålbehandling

Det är vanligt med trötthet även under eller efter en strålbehandling. Risken för trötthet är större om stora områden behandlas, eller om den dos som ges ger betydliga biverkningar från omgivningen till tumören. För många minskar tröttheten efter att strålbehandlingen avslutats, men en del får en kvarstående trötthet i flera månader eller år efter avslutad behandling.

Psykiskt relaterad trötthet

Att ha cancer innebär för många mycket oro: oro för hur det ska gå, hur väl behandlingen fungerar, om cancern kommer tillbaka och inte minst oro för biverkningar. Att oroa sig är i sig uttröttande och kan också leda till sämre sömn och därmed ökad trötthet på den vägen.

Behandling

Vilken typ av behandling du kan få för tröttheten beror på vad den orsakas av. Ibland kan man behöva komma tillrätta med specifika orsaker till tröttheten, exempelvis låga blodvärden (anemi). Om tröttheten främst beror på depression eller smärta finns flera läkemedel som kan användas mot just detta. Det finns även mycket som du kan göra själv om du känner dig trött under din cancerbehandling, mer om det läser du under Tips & råd.

Behandling mot låga blodvärden

Det finns flera typer av läkemedel som kan behandla anemi.

Smärta

Om du har smärta och upplever att den ökar din trötthet, berätta detta för din läkare.

Depression

Om du känner dig deprimerad under din cancerbehandling är det viktigt att du uppmärksammar din läkare på detta så att du kan få behandling. Depression kan både behandlas med läkemedel och terapi.

Tips & råd

Att helt bli av med tröttheten är svårt, men du kan göra mycket själv för att lindra den och känna dig piggare.

Motion

Fysisk aktivitet kan hjälpa mot tröttheten men det är viktigt att du anpassar den efter vad du känner att du klarar av. En daglig promenad kan vara tillräckligt.

Normal dygnsrytm

Försök att sova ordentligt om nätterna i stället för att sova flera timmar mitt på dagen, korta vilopauser är däremot inga problem. Att kunna somna och sova nattetid hänger ihop med hur mycket du håller igång under dagen. Försök att aktivera dig så mycket det går, då blir det alltid lättare att somna på kvällen.

Spara på dina krafter 

Det finns mycket du kan göra för att spara energi. Till exempel kan du göra dina hushållssysslor i sittande läge i stället för att stå, ta cykeln dit du ska i stället för att gå. Tänk även på att pausa ofta och be om hjälp med tunga sysslor.

Förklara hur du känner dig

Den som själv inte upplever den trötthet som uppstår i samband med en cancerbehandling har svårt att föreställa sig hur du känner dig. Detta kan leda till att folk i din omgivning felaktigt tolkar din trötthet som ointresse eller att du är nedstämd. Försök därför att förklara för dina anhöriga och vänner vad tröttheten beror på så att ni tillsammans kan hitta vägar att hantera den.

Glöm inte att prata med din läkare och sjuksköterska om din trötthet så att ni tillsammans kan diskutera eventuell behandling och andra åtgärder för att råda bukt på tröttheten.

Länkar

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/trotthet-vid-cancer