Cancerbehandling

Kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling är de vanligaste behandlingarna vid cancer. Idag finns även flera olika läkemedel som påverkar blodförsörjningen till tumörer och som kan hämma olika signalvägar som gör att tumörer växer. Vissa läkemedel aktiverar kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancersjukdomen. Biverkningar som är orsakade av cytostatikabehandling respektive strålbehandling är de som huvudsakligen tas upp på denna sida.
dropp

Vad är cytostatika?

Cytostatika, även kallat kemoterapi, används mot flera olika cancersjukdomar och har som uppgift att döda cancerceller och därmed bota eller bromsa upp sjukdomsförloppet. Cytostatika verkar genom att på olika sätt skada cancercellernas celldelning. Cytostatikabehandling kan ske före eller efter en operation och kombineras ibland med strålbehandling.

Det är vanligt att kombinera cytostatika

Eftersom det oftast är mer effektivt att behandla cancerceller om de angrips på flera olika sätt samtidigt så används ofta kombinationer av olika cytostatika. Cytostatikan påverkar även kroppens friska celler, vilket kan leda till olika former av biverkningar. De friska cellerna återhämtar sig som regel och biverkningarna försvinner oftast när uppehåll görs i behandlingen och efter att behandlingen är avslutad.

Vad är strålbehandling?

Strålbehandling mot cancer fungerar genom att skada cellernas arvsmassa. Strålbehandling är en lokal behandling som ges mot de delar av kroppen där tumören sitter. Behandlingen ges oftast med flera strålfält utifrån, när strålfälten överlappar varandra uppstår en så hög stråldos att tumörcellerna skadas. Strålbehandling kan även ges direkt i tumören genom att en strålkälla placeras där tumören sitter. Genom att skada tumörcellens arvsmassa kan man krympa tumören eller helt få den att försvinna eftersom tumörcellerna inte kan reparera sig lika bra som friska celler.

Strålning har använts som behandling mot cancer sedan 1800-talet och har utvecklats mycket sedan dess, både vad gäller effektivitet och minskning av biverkningar. Trots detta ger strålbehandling fortfarande en del biverkningar eftersom den friska vävnaden i närheten av tumören i kroppen påverkas. Alla får dock inte biverkningar, och vilka biverkningar som uppstår beror till stor del på vilken del av kroppen som strålbehandlas och vilken dos som ges.

Patientberättelser

Lisa drabbades av bröstcancer, genomgick behandling men fick senare ett återfall i sjukdomen. Hör henne berätta om kampen mot cancern, biverkningarna och den tuffa själsliga resan.

När Madeleine opererades för tjocktarmscancer upptäcktes en metastas på levern och en cytostatikabehandling påbörjades. Hör Madeleine berätta om kampen mot cancern, biverkningarna och hur hon hanterade sjukdomen mentalt.

Cancerbehandling

Kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling är de vanligaste behandlingarna vid cancer. Idag finns även flera olika läkemedel som påverkar blodförsörjningen till tumörer och som kan hämma olika signalvägar som gör att tumörer växer. Vissa läkemedel aktiverar kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancersjukdomen. Biverkningar som är orsakade av cytostatikabehandling respektive strålbehandling är de som huvudsakligen tas upp på denna sida.
dropp

Vad är cytostatika?

Cytostatika, även kallat kemoterapi, används mot flera olika cancersjukdomar och har som uppgift att döda cancerceller och därmed bota eller bromsa upp sjukdomsförloppet. Cytostatika verkar genom att på olika sätt skada cancercellernas celldelning. Cytostatikabehandling kan ske före eller efter en operation och kombineras ibland med strålbehandling.

Det är vanligt att kombinera cytostatika

Eftersom det oftast är mer effektivt att behandla cancerceller om de angrips på flera olika sätt samtidigt så används ofta kombinationer av olika cytostatika. Cytostatikan påverkar även kroppens friska celler, vilket kan leda till olika former av biverkningar. De friska cellerna återhämtar sig som regel och biverkningarna försvinner oftast när uppehåll görs i behandlingen och efter att behandlingen är avslutad.

Vad är strålbehandling?

Strålbehandling mot cancer fungerar genom att skada cellernas arvsmassa. Strålbehandling är en lokal behandling som ges mot de delar av kroppen där tumören sitter. Behandlingen ges oftast med flera strålfält utifrån, när strålfälten överlappar varandra uppstår en så hög stråldos att tumörcellerna skadas. Strålbehandling kan även ges direkt i tumören genom att en strålkälla placeras där tumören sitter. Genom att skada tumörcellens arvsmassa kan man krympa tumören eller helt få den att försvinna eftersom tumörcellerna inte kan reparera sig lika bra som friska celler.

Strålning har använts som behandling mot cancer sedan 1800-talet och har utvecklats mycket sedan dess, både vad gäller effektivitet och minskning av biverkningar. Trots detta ger strålbehandling fortfarande en del biverkningar eftersom den friska vävnaden i närheten av tumören i kroppen påverkas. Alla får dock inte biverkningar, och vilka biverkningar som uppstår beror till stor del på vilken del av kroppen som strålbehandlas och vilken dos som ges.

Patientberättelser

Lisa drabbades av bröstcancer, genomgick behandling men fick senare ett återfall i sjukdomen. Hör henne berätta om kampen mot cancern, biverkningarna och den tuffa själsliga resan.

När Madeleine opererades för tjocktarmscancer upptäcktes en metastas på levern och en cytostatikabehandling påbörjades. Hör Madeleine berätta om kampen mot cancern, biverkningarna och hur hon hanterade sjukdomen mentalt.