Frågor och svar

Vanligaste biverkningen

Vilken är den vanligaste biverkningen när man behandlas för cancer?

Trötthet är den vanligaste biverkningen i samband med en cancerbehandling. Orsaken till tröttheten är inte helt klarlagd men den kan bero på själva cancern, på behandlingen och på andra psykosociala faktorer. Tröttheten kan lindras genom fysisk aktivitet, regelbundna vanor, bra sömn och att behandla vissa tillstånd som kan öka tröttheten – t.ex. blodbrist (anemi) eller depression.
Läs mer om trötthet här.

Illamående

Varför kan man må illa under en cancerbehandling

Hur mycket illamående en cancerbehandling ger beror på vilken typ av cytostatika som används och hur stor del av kroppen som bestrålas vid en strålbehandling. Illamåendet varierar också från person till person, somliga blir väldigt illamående och andra får inget illamående alls. Cancerbehandlingen påverkar kroppens friska celler och gör att signalsubstanser frisätts, dessa stimulerar i sin tur kräkcentrumet i hjärnan vilket orsakar illamående. Det finns flera läkemedel som kan användas att förebygga och behandla illamående som uppstår i samband med en cancerbehandling.
Läs mer om illamående här.

Munsår

Varför kan man få munsår under en cancerbehandling?

Munsår, även kallat oral mukosit, är en vanlig biverkning vid cancerbehandling och innebär att slemhinnan i munnen är skadad och inflammerad. När slemhinnan utsätts för cytostatika eller strålning skadas de celler som bygger upp munslemhinnan, i takt med att behandlingen pågår så hinner inte den skadade slemhinnan byggas upp igen utan tunnas ut. Det finns läkemedel som kan behandla munsåren – bland annat munsköljmedel – och du kan även göra mycket själv för att lindra besvären, t.ex. använda en mild tandkräm och mjuk tandborste.
Läs mer om munsår här.

Förstoppning

Varför kan man bli förstoppad under en cancerbehandling?

Förstoppningen kan bero på själva cancerbehandlingen, många former av cytostatika orsakar förstoppning. Förstoppning kan även orsakas av läkemedel, t.ex. smärtstillande läkemedel. Vad du äter, mängden vätska du får i dig och hur mycket du rör på dig påverkar även risken att bli förstoppad. Det finns flera läkemedel och kosttillskott som kan behandla förstoppning som uppstår i samband en cancerbehandling.
Läs mer om förstoppning här.

Håravfall

Varför kan man tappa håret under en cancerbehandling?

Hårsäckarna är känsliga för cytostatikabehandling och strålbehandling vilket gör att hårväxten kan avstanna. Om du ska genomgå en cytostatikabehandling eller strålbehandling mot huvudet, så kommer du att bli erbjuden att få en peruk. Det finns även en metod som kan minska risken för håravfall; en kylmössa som placeras på huvudet under behandlingen.
Läs mer om håravfall här.

Hudförändringar

Hur påverkas huden av en strålbehandling?

Efter strålbehandlingen kan huden reagera precis den gör när den utsätts för solens strålar, huden rodnar och en jobbig klåda kan uppstå.

LINDRA BESVÄREN GENOM ATT:

 • tvätta området som fått strålning med ljummet vatten och torka försiktigt med en handduk.
 • inte använda tvål och deodorant med mycket parfym
 • använda salvor och krämer
 • klä dig i löst sittande kläder och material som andas, fuktig hud gör saken värre
 • undvik att sola det område på huden som fått strålning
 • raka inte håren på hudområdet som fått strålning eftersom rakning orsakar irritation

Glöm inte att rådfråga din sjuksköterska eller läkare om hur besvären kan lindras.

Blodbrist

Varför kan man få blodbrist (anemi) under en cancerbehandling?

Cytostatikabehandling hämmar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen vilket kan orsaka blodbrist (anemi). Blodbristen kan behandlas med s.k. tillväxtfaktorer, dessa stimulerar benmärgen så att fler röda blodkroppar produceras. Även blodtransfusion används som behandling mot blodbrist.
Läs mer om blodbrist här.

Infektionskänslighet

Varför kan man bli infektionskänslig under en cancerbehandling?

En cytostatikabehandling hämmar produktionen av vita blodkroppar, en viktig del av kroppens immunförsvar. Därför kan du bli mer känslig för infektioner under tiden för cancerbehandling. Om du skulle bli infektionskänslig kan det vara aktuellt med behandling med s.k. tillväxtfaktorer, som stimulerar benmärgen så att den producerar fler vita blodkroppar. Det är bra att vara extra noga med handhygienen om du är mer mottaglig för infektioner. Du bör dessutom höra av dig till din läkare eller vårdpersonal direkt om du känner dig sjuk.
Läs mer om infektionskänslighet här.

Fertilitet

Hur påverkas fertiliteten av en cancerbehandling?

FÖR MÄN

En cancerbehandling påverkar ofta spermatogenesen, dvs. nybildningen av spermier. Många typer av cytostatika leder till en övergående sterilitet, dvs. att fertiliteten kommer tillbaka efter att behandlingen har avslutats. Men risken finns att behandlingen orsakar permanent sterilitet.

Vid en strålbehandling kan fertiliteten påverkas om strålningen riktas mot området runt testiklarna, vilket är oundvikligt om cancern sitter i eller nära detta område. Om låga stråldoser används kan fertiliteten återställas helt efter avslutad behandling, vid höga stråldoser blir steriliteten oftast permanent.

FÖR KVINNOR

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under behandlingen och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats. En rekommendation brukar även vara att inte bli gravid i ytterligare två år.

Det är även olämpligt att bli gravid om du genomgår en strålbehandling eftersom fostret kan ta skada. En rekommendation är att vänta med att bli gravid ungefär två år efter att behandlingen har avslutats.

Risken för minskad fertilitet är som högst vid höga stråldoser, fertiliteten kan bli permanent. Vid låga stråldoser som riktas mot äggstockarna finns viss risk att fertiliteten minskar, men den kan komma tillbaka efter att behandlingen har avslutats.
Läs mer här om fruktsamhet och vad du kan göra för att öka chansen att få barn efter en cancerbehandling

Graviditet

Kan man bli gravid och samtidigt få behandling mot cancer?

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under en behandling och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats.

Frågor och svar

Vanligaste biverkningen

Vilken är den vanligaste biverkningen när man behandlas för cancer?

Trötthet är den vanligaste biverkningen i samband med en cancerbehandling. Orsaken till tröttheten är inte helt klarlagd men den kan bero på själva cancern, på behandlingen och på andra psykosociala faktorer. Tröttheten kan lindras genom fysisk aktivitet, regelbundna vanor, bra sömn och att behandla vissa tillstånd som kan öka tröttheten – t.ex. blodbrist (anemi) eller depression.
Läs mer om trötthet här.

Illamående

Varför kan man må illa under en cancerbehandling

Hur mycket illamående en cancerbehandling ger beror på vilken typ av cytostatika som används och hur stor del av kroppen som bestrålas vid en strålbehandling. Illamåendet varierar också från person till person, somliga blir väldigt illamående och andra får inget illamående alls. Cancerbehandlingen påverkar kroppens friska celler och gör att signalsubstanser frisätts, dessa stimulerar i sin tur kräkcentrumet i hjärnan vilket orsakar illamående. Det finns flera läkemedel som kan användas att förebygga och behandla illamående som uppstår i samband med en cancerbehandling.
Läs mer om illamående här.

Munsår

Varför kan man få munsår under en cancerbehandling?

Munsår, även kallat oral mukosit, är en vanlig biverkning vid cancerbehandling och innebär att slemhinnan i munnen är skadad och inflammerad. När slemhinnan utsätts för cytostatika eller strålning skadas de celler som bygger upp munslemhinnan, i takt med att behandlingen pågår så hinner inte den skadade slemhinnan byggas upp igen utan tunnas ut. Det finns läkemedel som kan behandla munsåren – bland annat munsköljmedel – och du kan även göra mycket själv för att lindra besvären, t.ex. använda en mild tandkräm och mjuk tandborste.
Läs mer om munsår här.

Förstoppning

Varför kan man bli förstoppad under en cancerbehandling?

Förstoppningen kan bero på själva cancerbehandlingen, många former av cytostatika orsakar förstoppning. Förstoppning kan även orsakas av läkemedel, t.ex. smärtstillande läkemedel. Vad du äter, mängden vätska du får i dig och hur mycket du rör på dig påverkar även risken att bli förstoppad. Det finns flera läkemedel och kosttillskott som kan behandla förstoppning som uppstår i samband en cancerbehandling.
Läs mer om förstoppning här.

Håravfall

Varför kan man tappa håret under en cancerbehandling?

Hårsäckarna är känsliga för cytostatikabehandling och strålbehandling vilket gör att hårväxten kan avstanna. Om du ska genomgå en cytostatikabehandling eller strålbehandling mot huvudet, så kommer du att bli erbjuden att få en peruk. Det finns även en metod som kan minska risken för håravfall; en kylmössa som placeras på huvudet under behandlingen.
Läs mer om håravfall här.

Hudförändringar

Hur påverkas huden av en strålbehandling?

Efter strålbehandlingen kan huden reagera precis den gör när den utsätts för solens strålar, huden rodnar och en jobbig klåda kan uppstå.

LINDRA BESVÄREN GENOM ATT:

 • tvätta området som fått strålning med ljummet vatten och torka försiktigt med en handduk.
 • inte använda tvål och deodorant med mycket parfym
 • använda salvor och krämer
 • klä dig i löst sittande kläder och material som andas, fuktig hud gör saken värre
 • undvik att sola det område på huden som fått strålning
 • raka inte håren på hudområdet som fått strålning eftersom rakning orsakar irritation

Glöm inte att rådfråga din sjuksköterska eller läkare om hur besvären kan lindras.

Blodbrist

Varför kan man få blodbrist (anemi) under en cancerbehandling?

Cytostatikabehandling hämmar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen vilket kan orsaka blodbrist (anemi). Blodbristen kan behandlas med s.k. tillväxtfaktorer, dessa stimulerar benmärgen så att fler röda blodkroppar produceras. Även blodtransfusion används som behandling mot blodbrist.
Läs mer om blodbrist här.

Infektionskänslighet

Varför kan man bli infektionskänslig under en cancerbehandling?

En cytostatikabehandling hämmar produktionen av vita blodkroppar, en viktig del av kroppens immunförsvar. Därför kan du bli mer känslig för infektioner under tiden för cancerbehandling. Om du skulle bli infektionskänslig kan det vara aktuellt med behandling med s.k. tillväxtfaktorer, som stimulerar benmärgen så att den producerar fler vita blodkroppar. Det är bra att vara extra noga med handhygienen om du är mer mottaglig för infektioner. Du bör dessutom höra av dig till din läkare eller vårdpersonal direkt om du känner dig sjuk.
Läs mer om infektionskänslighet här.

Fertilitet

Hur påverkas fertiliteten av en cancerbehandling?

FÖR MÄN

En cancerbehandling påverkar ofta spermatogenesen, dvs. nybildningen av spermier. Många typer av cytostatika leder till en övergående sterilitet, dvs. att fertiliteten kommer tillbaka efter att behandlingen har avslutats. Men risken finns att behandlingen orsakar permanent sterilitet.

Vid en strålbehandling kan fertiliteten påverkas om strålningen riktas mot området runt testiklarna, vilket är oundvikligt om cancern sitter i eller nära detta område. Om låga stråldoser används kan fertiliteten återställas helt efter avslutad behandling, vid höga stråldoser blir steriliteten oftast permanent.

FÖR KVINNOR

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under behandlingen och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats. En rekommendation brukar även vara att inte bli gravid i ytterligare två år.

Det är även olämpligt att bli gravid om du genomgår en strålbehandling eftersom fostret kan ta skada. En rekommendation är att vänta med att bli gravid ungefär två år efter att behandlingen har avslutats.

Risken för minskad fertilitet är som högst vid höga stråldoser, fertiliteten kan bli permanent. Vid låga stråldoser som riktas mot äggstockarna finns viss risk att fertiliteten minskar, men den kan komma tillbaka efter att behandlingen har avslutats.
Läs mer här om fruktsamhet och vad du kan göra för att öka chansen att få barn efter en cancerbehandling

Graviditet

Kan man bli gravid och samtidigt få behandling mot cancer?

Cytostatikabehandling kan skada fostret, därför är det olämpligt att bli gravid under en behandling och minst tre månader efter att behandlingen har avslutats.