Andra biverkningar

De biverkningar som tas upp på denna sida är sådana som typiska för cytostatika och strålbehandling. Sedan finns det biverkningar som är specifikt knutna till vissa typer av cancerläkemedel och tumörer, det kan handla om biverkningar från hjärta, njurar och nervsystem samt påverkan på muskelstyrka, underhudsfett och hudkvaliteten. Din läkare kommer att informera dig om de biverkningar som kan uppstå i samband med de behandlingar som du får - tveka aldrig att fråga om du undrar över något.

Andra biverkningar

De biverkningar som tas upp på denna sida är sådana som typiska för cytostatika och strålbehandling. Sedan finns det biverkningar som är specifikt knutna till vissa typer av cancerläkemedel och tumörer, det kan handla om biverkningar från hjärta, njurar och nervsystem samt påverkan på muskelstyrka, underhudsfett och hudkvaliteten. Din läkare kommer att informera dig om de biverkningar som kan uppstå i samband med de behandlingar som du får - tveka aldrig att fråga om du undrar över något.